Friday, June 28, 2013

when I love you ( ስወድሽ )ስወድሽ

ስወድሽ ፣ ስወድሽ፣ ስወድሽ
ስወድሽ  - ዋልኩና
ከነፍስሽ ተጣምራ የነፍሴ ህልውና
መልህቄ ሆነሽኝ መቆሜ እየጸና
ከውሽንፍ ጥላ ከሃሩር ዳመና
ለእግሬ ጉልበት ሆነሽ በኔ አውራ ጎዳና
ለልቤም መጽናናት ላሳቤም ጽሞና
ከፈገግታሽ ስጠግብ - በፍቅርሸ ስጽናና
ደስታሸ ብርታት ሆኖኝ ከሴቱዋም ፈተና
ከአለምሽ ስመስል ከመኖርሽ ዝና
ሳልደብቅ ነግሬሽ የውስጤን ገመና
ስወድሽ ሰንብቼ ሳፈቅርሽ ኖርኩና
ከውስጤ አገኘሁሽ ልቤን ሰረቅሽና

ጳዝዮን - re-written - ሰኔ 2013

------------------------------------

 

No comments:

Post a Comment

Leave a Message:

Followers